Göteborgsvarvet

Starta med kompis

Uppdaterad

Vill du springa tillsammans med en vän går det alltid bra att flytta bakåt i startgrupperna till en senare startgrupp än den du blivit tilldelad. Det kan du göra utan att kontakta oss eller att det påverkar ditt resultat. Din tid startar först när du passerar startlinjen.
Observera att det endast är tillåtet att flytta till en startgrupp längre bak i startfältet. Flytt till en tidigare startgrupp än den du blivit tilldelad innebär automatisk diskvalificering.