Göteborgsvarvet

Springa med barnvagn

Uppdaterad

Det är inte tillåtet att delta med barnvagnar, handcyklar, cyklar, inlines och stavar i Göteborgsvarvet enligt våra villkor om inget annat anges i samband med anmälan, stavar är ex tillåtet i Trailvarvet Walk. 

2022 gavs rullstolsburna motionärer möjlighet att delta i Göteborgsvarvet som del av ett pilotprojekt, viket mynnat ut i att rullstolsdeltagande nu är permanent i Göteborgsvarvet. Läs mer här: Rullstolsdeltagare välkomnas permanent

I vårt pilottestet 2022 genomfördes också ett världsrekordförsök med en fyrlingvagn: Värld­sreko­rd­försök under Göteborgsvarvet, men att springa med barnvagn är annars inte tillåtet.