Göteborgsvarvet

Rullstol - Göteborgsvarvet

Uppdaterad

Rullstolsburna motionärer välkomnas permanent till Göteborgsvarvet efter ett lyckat pilottest som genomfördes vid Göteborgsvarvet 2022.

För deltagande i rullstol gäller följande:

  • Samma ålderskrav som för övriga deltagare
  • Ledsagare är valfritt och kostnadsfritt (kontakta info@goteborgsvarvet vid anmälan ledsagare)
  • Ingen tävlingsklass
  • Free-wheel rekommenderas
  • Inget deltagande i tävlingsrullstol
  • Startgrupp 11 – eller bättre genom seedningsresultat
  • Ordinarie seedningsregler tillämpas
  • Deltagande tillåtet även i Göteborgsvarvets seedningslopp
  • Banan är mestadels på asfalt men andra underlag så som kullersten förekommer.

Anmälan rullstolsdeltagare

Läs artikeln: Rullstolsburna deltagare välkomnas permanent till Göteborgsvarvet


Inlines, rullskidor, barnvagnar, cyklar, handcyklar, och tävlingsrullstolar är inte tillåtna enl våra villkor.