Göteborgsvarvet

Maxtid Göteborgsvarvet

Uppdaterad

Målet stänger kl 19.00. För att få trafiken att fungera i centrala Göteborg "dras repet” vid Frihamnspiren kl 17.40 (13,5 km), strax innan Hisingsbron. På andra sidan Hisingsbron, vid Postgatan dras repet kl 18.05 (15 km). Löpare som inte klarar denna tid transporteras tillbaka till målområdet. 


Starten pågår mellan kl 13.00-16.00. Din maxtid beror med andra ord på vilken startgrupp du får starta i. Startar du kl 16.00 i startgrupp 25 har du 1h och 40 min på dig att springa 13,5 km och 3h att ta dig i mål, startar du i startgrupp 16 har du 2h och 39 min på dig att springa 13,5 km och 3h och 59 min att ta dig i mål osv.
Det krävs ett ungefärligt snittempo på 7.25 min/km om man är placerad i den sista startgruppen som startar klockan 16.00 för att klara repdragningen efter 13,5 kilometer.
Seedningsreglerna kan komma att uppdateras med små justeringar under hösten 2023 (se länken för att hålla dig uppdaterad): Seedningsregler

Se repets placeringar i bilden nedan.

(ev justeringar gällande reptider kan komma att göras in för Göteborgsvarvet 2024, uppdateras under våren 2024 vb)

warning Created with Sketch.