Göteborgsvarvet

Kollektivtrafik

Uppdaterad

Kommer du åka kollektivt till start-och målområde under Varvetveckan, planera din resa i Västtrafiks app “To Go”. Kollektivtrafiken får ändrad linjesträckning under Göteborgsvarvet. Läs mer om hur kollektivtrafiken läggs om på Västtrafiks hemsida när loppdatum närmar sig.