Göteborgsvarvet

Kollektivtrafik

Uppdaterad

Västtrafik erbjuder inte Göteborgsvarvets löpare fri kollektivtrafik i år. Du kan därför inte åka gratis med din nummerlapp till och från evenemangsområdet.

Kommer du åka kollektivt till start-och målområde under Varvetveckan, planera din resa i Västtrafiks app “To Go”. Kollektivtrafiken får ändrad linjesträckning under Göteborgsvarvet 21 maj. Läs mer om hur kollektivtrafiken läggs om på Västtrafiks hemsida.