Göteborgsvarvet

Dusch/omklädning/toaletter

Uppdaterad

Dusch- eller omklädningsmöjligheter finns tyvärr inte vid något av våra lopp.
(Vi ser över möjligheter att erbjuda dusch till Göteborgsvarvet 2023, hur det blir är ännu inte klart).

Toaletter kommer vid start- och målområde i respektive lopp.


Utmed banan på Göteborgsvarvet finns toaletter i anslutning till alla vätskestationer. Det finns även toaletter på flera olika platser vid start- och målområdet.